skip to Main Content

 „RAZVOJ PODUZETNIŠTVA U GRADU PETRINJI – 2. FAZA“

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 18. listopada 2021. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava KK.08.2.1.15 „Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji – 2. faza“. Poziv se provodi u sklopu Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Socijalno uključivanje i zdravlje.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva s ukupnom alokacijom koja iznosi 15.707.000,00 kn. Svrha Poziva je održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Petrinje s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva.

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti po pojedinom poduzetniku iznosi 1.400.000,00 kn po pojedinom projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu 100.000,00 kn.

Maksimalan intenzitet potpore koji se može dodijeliti po pojedinom projektu iznosi do 85,00 % prihvatljivih izdataka.

Na Poziv se mogu prijaviti mikro, mali i srednji poduzetnici neovisno o obliku poslovanja što obuhvaća poduzeća (d.o.o. i j.d.o.o), obrte OPG, samozaposlene osobe, udruženja koja se bave komercijalnom djelatnošću pod uvjetom da vode knjige odnosno da ne plaćaju porez paušalno. Uvjet je da se poslovne aktivnosti financirane ovim pozivom moraju provoditi  na području grada Petrinje

Prihvatljive aktivnosti su:

 1. ulaganje u materijalnu imovinu
 2. ulaganje u nematerijalnu imovinu
 3. vanjske usluge za ulaganje u unaprjeđenje proizvoda i usluga
 4. ulaganje u marketing i promociju proizvoda i usluga
 5. ulaganje u edukacije, stručno osposobljavanje i stjecanje novih znanja zaposlenika
 6. priprema prijave na ovaj natječaj
 7. priprema neophodne projektno-tehničke dokumentacije kod infrastrukturnih projekata
 8. priprema i provedba nabave za potrebe projekta
 9. informiranje i vidljivost u skladu s točkom
 10. upravljanje i rad na projektu
 11. promicanje horizontalnih načela

Za sve dodatne informacije javite se na:  info@pro-info.hr ili 098 972 34 91

Back To Top