skip to Main Content

Komunikacijska strategija u izgradnji branda i upravljanje ugledom

Kvalitetna komunikacija vodi do rasta poslovnog ugleda, prepoznatljivosti tvrtke, povećane prodaje i motiviranih zaposlenika. Prepoznaje li tržište vašu kvalitetu?
Učinkovitu komunikaciju treba dobro pripremiti i povezati je sa svim drugim poslovnim ciljevima. Naš komunikacijski servis pomaže vam u razvoju i plasmanu prave poruke u pravo vrijeme i na pravu adresu. Ovisno o potrebama, možete birati sljedeće aktivnosti:
• Izrada komunikacijske strategije i plana
• Vođenje komunikacija: odnosi s javnošću, brendiranje, izrada promotivnih materijala, pisanje članaka i tekstova za web, praćenje medija
• Priprema za medijski nastup
• Krizno komuniciranje i upravljanje rizicima
• Osmišljavanje i vođenje projekata i priprema događaja u cilju izgradnje reputacije
• Interno komuniciranje i upravljanje promjenama
• Istraživanje tržišta

Komunikacijska Strategija
Back To Top